31 700 XVI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009

nr. 119
MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 21 januari 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering een richtlijn op te stellen voor het maximale aantal van drie nevenfuncties voor toezichthouders, commissarissen en bestuurders in de zorgsector,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema

Naar boven