31 700 XVI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009

nr. 117
MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 21 januari 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat ook het kabinet stelt dat de AWBZ geen sector is die zich leent voor marktwerking;

constaterende, dat veel zorginstellingen bestaan uit een woud van stichtingsvormen, coöperaties, bv’s, en dat er zelfs winst wordt uitgekeerd aan derden;

verzoekt de regering onderzoek te doen naar de mate waarin winstuitkering in de AWBZ-zorg voorkomt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Naar boven