Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-XV nr. 25

31 700 XV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009

nr. 25
MOTIE VAN HET LID ULENBELT

Voorgesteld 27 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de keuringseisen voor herbeoordeling van WAO’ers onbillijk uitwerken;

verzoekt de regering de herbeoordelingseisen aan te passen;

verzoekt de regering tevens de dekking van kosten te vinden in het verlagen van het re-integratiebudget,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt