31 700 XIV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009

nr. 106
MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S.

Voorgesteld 16 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de verrijkte kooien in 2017 zijn afgeschreven;

verzoekt de regering de overgangstermijn voor het verbod op de verrijkte kooi in te stellen tot 1 januari 2017,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Thieme

Van Gent

Van der Ham

Van Velzen

Naar boven