Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-XIII nr. 45

31 700 XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2009

nr. 45
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID APTROOT C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 28

Voorgesteld 28 oktober 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt als haar mening uit dat organisaties, waaronder milieuorganisaties, die de regels van de rechtstaat aan hun laars lappen, die willens en wetens de wet overtreden en daarvoor door de rechter zijn veroordeeld, in de toekomst worden uitgesloten van overheidssubsidies en van bijdragen van loterijen, middels instellingsbesluit of vergunningvoorwaarden;

verzoekt de regering de juridische mogelijkheden te onderzoeken, de nodige voorstellen te doen en de Kamer op korte termijn te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aptroot

Van der Vlies

Ten Hoopen