Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-XII nr. 15

31 700 XII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID ROEMER

Ontvangen 2 december 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 140 000 (x € 1 000).

II

In artikel 39 Bijdragen infrastructuurfonds en BDU worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 140 000 (x € 1 000).

Toelichting

Dit amendement zorgt ervoor dat er fors extra geld besteed kan worden om het spoor te verbeteren. Met dit geld wordt in 2009 de kortingskaart van de NS afgeschaft en kan een ieder buiten de spits voor het halve geld per trein reizen. Verder maakt dit amendement het mogelijk om een systeem met samenreiskortingen in de trein op te zetten en om te komen tot jaar- en maandkaarten tegen gereduceerd tarief voor mensen die buiten de spits reizen.

Voor deze doeleinden wordt artikelonderdeel 34.03 (Netwerk spoor) verhoogd met € 140 mln.

Zie voor de dekking het amendement 31 700 A, nr. 18, op de begroting van het Infrastructuurfonds.

Roemer