Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-XI nr. 9

31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 9
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 november 2008

Conform de toezegging gedaan tijdens het debat over de VROM begroting 2008 (31 200 XI, nr. 6, vraag 179) doe ik u bij deze toekomen het onderzoek Studie naar Transport Emissies van Alle Modaliteiten (STREAM).1 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Verkeer en Waterstaat (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid) en VROM.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.