Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-XI nr. 83

31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 83
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 mei 2009

Hierbij vraag ik uitstel voor het beantwoorden van de lijst met vragen van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer met kenmerk 2009Z04273 over de voorgenomen wijziging van het Activiteitenbesluit in relatie tot het stemgeluid op schoolpleinen.

Omdat deze problematiek – ingevolge de motie-Vermeij c.s. aanvankelijk alleen gerelateerd aan schoolpleinen – in de vraagstelling wordt verbreed, is deze complexer dan voorzien, waardoor een zorgvuldige standpuntbepaling wat meer tijd vergt. Ik verwacht de vragen binnen een maand alsnog te kunnen beantwoorden.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer