Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-XI nr. 58

31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 58
MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN VENDRIK

Voorgesteld 20 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat een ieder belang heeft bij natuur en een goed milieu;

verzoekt de regering met voorstellen te komen voor het waarborgen van de belangen van natuur en milieu, bijvoorbeeld door het herintroduceren van de actio popularis in de Wet milieubeheer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Vendrik