Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-XI nr. 55

31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 55
MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S.

Voorgesteld 20 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het «de vervuiler betaalt»-principe onderdeel is van het regeringsbeleid;

van mening, dat dit principe op alle vormen van milieubelasting zou moeten worden toegepast;

verzoekt de regering het «de vervuiler betaalt»-principe nader uit te werken als mogelijk beleidsinstrument in het kader van de verduurzaming van de eiwitconsumptie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Van der Ham

Vendrik