Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-XI nr. 50

31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 50
MOTIE VAN HET LID SPIES C.S.

Voorgesteld 20 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat bronbeleid altijd de voorkeur moet hebben boven effectgerichte maatregelen;

overwegende, dat het gebruik van stille banden geluidhinder helpt voorkomen;

overwegende, dat stille banden niet duurder zijn dan andere banden;

verzoekt de regering in overleg met de branche te komen tot afspraken die ertoe leiden dat stille banden standaard worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Spies

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Vendrik

Vermeij

Van der Ham