Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-XI nr. 40

31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 40
MOTIE VAN DE LEDEN VENDRIK EN VAN DER HAM

Voorgesteld 20 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de komende tien jaar cruciaal zijn voor het klimaatbeleid;

overwegende, dat de CO2-uitstoot van het verkeer minder daalt dan verwacht door tegenvallers op het gebied van het Europese bronbeleid en de bijmenging van biobrandstoffen;

verzoekt de regering nog vóór de behandeling van de begroting Verkeer en Waterstaat aan te geven hoeveel megaton CO2-reductie de kilometerbeprijzing in 2020 moet gaan opleveren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vendrik

Van der Ham