Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-XI nr. 4

31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 4
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER EN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 september 2008

Nu veel Nederlandse sporters terug zijn uit Beijing en anderen zich opmaken voor de Paralympische Spelen, is er aanleiding om vooruit te kijken naar mogelijke Olympische Plannen van Nederland. Wij bieden u daarom de studie «Schetsboek Ruimte voor Olympische plannen» aan.1 In deze studie vindt u resultaten van onderzoek naar en ontwerp voor ruimtelijke inpassingsmogelijkheden van Olympische Spelen in Nederland in het jaar 2028. De studie is gemaakt in opdracht van het ministerie van VROM in verband met de vraag welke ruimtelijke mogelijkheden Nederland heeft voor het organiseren van een groot evenement als de Olympische Spelen.

Bij een dergelijk evenement is er niet alleen een grote bouwopgave (sportaccommodaties, huisvesting atleten, infrastructuur, horeca, hotels, etc.) maar bovenal zorg voor voorzieningen die ook na de Spelen bruikbaar en duurzaam zijn. In het «Schetsboek Ruimte voor Olympische plannen» is het ruimtelijk programma voor Olympische Spelen in beeld gebracht. Ook zijn verschillende modellen voor ruimtelijke inpassingsmogelijkheden uitgewerkt, namelijk modellen voor het bundelen van het programma in een regio, voor het verdelen van het programma over Nederland en voor de Spelen als katalysator voor een doorbraak bij grote planologische beslissingen.

Deze studie is aangeboden aan sportorganisatie NOC*NSF. Voor NOC*NSF is de studie het ruimtelijk onderdeel van haar Olympisch Plan 2028. Dit is een gefaseerd plan om in Nederland in 2016 een sportklimaat te bewerkstelligen op «Olympisch niveau». De coördinatie van verschillende rijksaangelegenheden bij het Olympisch Plan 2028 ligt bij het ministerie van VWS. Derhalve bieden we u deze studie graag gezamenlijk aan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.