Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-XI nr. 35

31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 35
MOTIE VAN HET LID MADLENER

Voorgesteld 20 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat ten gevolge van de financiële crisis, de bouw van woningen door woningcorporaties flink terug zal lopen volgens voorspellingen van het NIB en Aedes;

overwegende, dat de wachtlijsten voor huurwoningen nog steeds erg hoog zijn en zelfs flink hoger kunnen worden als de nieuwbouw terugloopt;

overwegende, dat juist in deze economische teruggang moet worden geïnvesteerd door woningcorporaties en dat deze huurwoningen kunnen worden verkocht in betere tijden;

verzoekt de regering bindende afspraken te maken met de woningcorporaties om de nieuwbouw van huurwoningen flink op te schroeven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Madlener