Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-XI nr. 34

31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 34
MOTIE VAN HET LID MADLENER

Voorgesteld 20 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de woningbouw in Nederland te veel eenheidsworst is, hetgeen leidt tot een saaie «Oost-Europese» uitstraling van woonwijken;

overwegende, dat mensen steeds meer waarde hechten aan een woning met een eigen karakter en uitstraling;

verzoekt de regering om de diversiteit van de nieuwbouwwoningen krachtig te bevorderen, onder andere door het bouwen van grote series dezelfde woningen te ontmoedigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Madlener