Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-XI nr. 32

31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 32
MOTIE VAN HET LID MADLENER

Voorgesteld 20 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat «het Groene Hart» veel kansen biedt voor wonen, werken, natuur en recreatie;

overwegende, dat «het Groene Hart» qua ruimtelijke ontwikkeling op slot lijkt te zitten;

verzoekt de regering om een ontwikkelingsvisie op te stellen voor «het Groene Hart» waarin wonen, werken, natuur en recreatie naar een hoger plan worden gebracht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Madlener