Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-XI nr. 3

31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 3
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 september 2008

Bij brief van 11 september 2008 (2008D03792) verzoekt de Vaste Commissie VROM om een kabinetsstandpunt inzake afsteektijden vuurwerk vóór 1 oktober 2008.

Bij brief van 1 juli jl (Kamerstukken TK, 2007–2008, 31 200 XI, nr. 135) heb ik uw Kamer geïnformeerd over de raadplegingen die het kabinet nog doet alvorens een standpunt in dit dossier in te nemen. Het rapport van de Commissie overlast jaarwisseling (Taskforce) is nog niet verschenen; het verwachte moment van oplevering is eind september. Zoals ik in mijn brief van 1 juli heb aangegeven, zal het kabinet daarna zijn standpunt bepalen, maar zal een wijziging van de afsteektijden, indien daartoe besloten zal worden, niet vóór de komende jaarwisseling gerealiseerd kunnen worden. Ik zal trachten om het kabinetstandpunt vóór eind oktober aan uw Kamer kenbaar te maken.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer