Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-XI nr. 29

31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 29
MOTIE VAN HET LID VERMEIJ C.S.

Voorgesteld 20 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat voor de aanpak van de verrommeling herstructurering van verouderde bedrijventerreinen essentieel is;

constaterende, dat de minister van VROM grote ambities heeft op dit terrein doordat zij 1000 ha tot 1500 ha per jaar wil herstructureren;

constaterende, dat de benodigde middelen hiervoor niet op de VROM-begroting 2009 zijn opgenomen;

verzoekt de regering op korte termijn te komen met een voorstel voor een robuuste financiering voor herstructurering van verouderde bedrijfsterreinen, waarin ook provincies, gemeenten en bedrijfsleven bijdragen;

verzoekt de regering een methodiek te ontwikkelen waarmee verevening kan plaatsvinden vanuit nieuwe bedrijventerreinen, zodat deze bijdragen aan de herstructurering van oude bedrijventerreinen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vermeij

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Van Heugten

Vendrik