Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-XI nr. 28

31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 28
MOTIE VAN HET LID NEPPÉRUS

Voorgesteld 20 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het huidige kabinet zich met name richt op zijn eigen CO2-reductiedoelstelling in 2020, die verder gaat dan de Europese ambities;

overwegende, dat de zekerheid die bestaat over de eindigheid van fossiele energievoorraden en de toenemende onbalans tussen vraag en aanbod van energie, een energietransitie en verbetering van de energie-efficiency noodzakelijk maken;

overwegende, dat energietransitie en verbetering van energie-efficiency de hoofdzaak vormen van een effectief en betaalbaar klimaatbeleid;

roept de regering op om het energie- en klimaatbeleid zodanig vorm te geven dat de ontwikkeling en marktintroductie van doorbraaktechnologieën ten behoeve van energietransitie en de verbetering van de energie-efficiency prioriteit krijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Neppérus