Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-XI nr. 24

31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 24
MOTIE VAN HET LID VAN LEEUWEN

Voorgesteld 20 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat een projectontwikkelaar in veel gevallen grondeigenaar is, gemeenten in die gevallen geen invloed hebben op de grondprijs, projectontwikkelaars vanwege hun grondposities het tempo van ontwikkelingen bepalen;

verzoekt de regering een landelijke inventarisatie te maken van projecten die door projectontwikkelaars worden uitgesteld dan wel afgesteld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Leeuwen