Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-XI nr. 23

31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 23
MOTIE VAN HET LID VAN LEEUWEN

Voorgesteld 20 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de minister van VROM, sinds haar optreden in Landroof, een jaar de tijd heeft gehad om een idee te vormen over grondspeculatie;

verzoekt de regering de Kamer een voorstel voor te leggen om grondspeculatie en daarmee gepaard gaande kostenopdrijving tegen te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Leeuwen