Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-XI nr. 21

31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 21
MOTIE VAN HET LID VAN LEEUWEN

Voorgesteld 20 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er door de komst van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening op overheden een grote werkdruk gelegd wordt;

van mening, dat er nu reeds capaciteitsproblemen bij overheden zijn op de afdelingen Ruimtelijke Ordening;

verzoekt de regering de capaciteit van afdelingen Ruimtelijke Ordening bij provincies en gemeenten in kaart te brengen en de Kamer een voorstel voor te leggen hoe deze capaciteit verder te versterken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Leeuwen