Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-XI nr. 13

31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 13
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 november 2008

Hierbij bied ik u de Nota van wijziging voor de VROM-begroting 2009 aan (Kamerstuk 31 700 XI, nr. 14). Aanleiding voor deze Nota van Wijziging is de uitvoering van de bij de Algemene Politieke Beschouwingen, door de leden Van Geel, Slob en Hamer cs, ingediende moties (respectievelijk TK 31 700 nr. 10, TK 31 700, nr. 17 en TK 31 700, nr. 15). De dekking voor bovengenoemde moties wordt onder andere gevonden op de VROM-begroting door een subsidietaakstelling en een taakstelling externen. Voor de betreffende artikelen is de gewijzigde tabel met budgettaire gevolgen opgenomen en waar relevant, de tabel uit het verdiepingshoofdstuk. In het verlengde hiervan dienen de overige financiële tabellen, zoals in de beleidsagenda, in het licht van deze wijzigingen te worden gelezen. Verder is de beleidsagenda voor het onderdeel Windenergie aangepast.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer