Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-VIII nr. 59

31 700 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009

nr. 59
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN VROONHOVEN-KOK C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 22

Voorgesteld 25 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het kabinet in het kader van «Een Cultuur van Ontwerpen» de culturele sector een houvast moet bieden;

constaterende, dat door het kabinet ruim 20 mln. extra is vrijgemaakt om de start van de nieuwe Cultuursystematiek een goede kans te geven;

constaterende, dat het budget voor de sectorinstituten en het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten voor wat betreft de positief beoordeelde, maar niet gehonoreerde aanvragen niet toereikend is;

verzoekt de regering om in totaal 1 mln. vrij te maken ten behoeve van de sectorinstituten en de positief beoordeelde maar niet gehonoreerde aanvragen voor het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten en daarbij de volgende verdeling te hanteren:

– € 400 000 sectorinstituten;

– € 600 000 Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vroonhoven-Kok

Leerdam

Anker