Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-VIII nr. 23

31 700 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009

nr. 23
MOTIE VAN DE LEDEN VAN VROONHOVEN-KOK EN VAN LEEUWEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 oktober 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de 1%-regeling van de Rijksgebouwendienst een goede regeling is die kunst in en om openbare gebouwen stimuleert;

constaterende, dat de kunstwerken in de praktijk veelal komen te hangen op plekken die niet of slechts beperkt toegankelijk zijn voor de gewone burger;

constaterende, dat de regeling van toepassing is op iedere aan- en verbouw, mits voldaan aan een bepaalde drempel;

tevens constaterende, dat er nauwelijks democratische controle is op de uitwerking van deze regeling;

verzoekt de regering te onderzoeken of het mogelijk is:

– voor het einde van het jaar te komen met een kwalitatieve en financiële doorlichting van de 1%-regeling;

– te bepalen dat deze kunst voortaan alleen in de openbare ruimte om en in het gebouw mag worden geplaatst,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vroonhoven-Kok

Van Leeuwen