31 700 VII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009

nr. 38
MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM

Voorgesteld 20 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat homofoob geweld toeneemt en registratie van daders en omstandigheden van belang zijn voor de bestrijding van dit geweld;

verzoekt de regering naar aanleiding van de bevindingen van vandaag om zo spoedig mogelijk met een plan van aanpak te komen voor verdere intensivering van de bestrijding van homofoob geweld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

Naar boven