31 700 VII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009

nr. 31
MOTIE VAN HET LID BRINKMAN

Voorgesteld 20 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat betrouwbare cijfers aangaande homogeweld gepleegd door allochtonen niet voorhanden zijn;

overwegende, dat de Universiteit van Amsterdam een uitvoerig rapport heeft gepresenteerd waarin over een periode van 1 jaar onderzoek is gepleegd naar homogeweld door allochtonen en de algehele indruk van dit onderzoek verschilt met die van een onderzoek van het LECD van de Politieacademie;

verzoekt de regering een universiteit in Nederland, of een andere objectieve instantie, onderzoek te laten doen naar homogeweld door allochtonen en hierbij ook daders met een dubbele nationaliteit, ongeacht 2e, 3e of 4e generatie, als allochtoon aan te merken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Brinkman

Naar boven