Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-VI nr. 13

31 700 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

nr. 13
MOTIE VAN DE LEDEN DE ROON EN TEEVEN

Voorgesteld 28 oktober 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de overdadige toepassing van taakstraffen ongewenst is, omdat het bestraffende karakter van deze straffen vergeleken met vrijheidsstraffen door veel burgers en ook door veel bestraften als beduidend lichter wordt ervaren;

overwegende, dat mitsdien het vergeldende element en de preventieve werking van taakstraffen tekort schieten en soms deze straffen ook geen recht doen aan de ernst van het misdrijf waarvoor ze worden opgelegd;

van oordeel, dat taakstraffen alleen moeten kunnen worden opgelegd voor betrekkelijk geringe misdrijven gepleegd door daders met geen of weinig zware recente criminele antecedenten;

verzoekt de regering om te regelen dat een taakstraf niet vaker dan eenmaal aan eenzelfde persoon mag worden opgelegd,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon

Teeven