Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-IXB nr. 14

31 700 IXB
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2009

nr. 14
MOTIE VAN DE LEDEN VENDRIK EN ROEMER

Voorgesteld 18 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de ministers een duidelijke voorkeur hebben voor de optie voor de gebiedsontwikkeling van Twente met luchthaven boven alternatieven zonder luchthaven, zoals De Twentse Basis, die is uitgewerkt door de Stichting Alternatieven Vliegveld Twente;

constaterende, dat het vertrouwen van maatschappelijke organisaties zoals de Stichting Alternatieven Vliegveld Twente in het afwegingsproces geschaad is door deze wending en zij het vertrouwen in de Vliegwiel Twente Maatschappij als procesbegeleider hebben opgeschort;

overwegende, dat er een zakelijk afweging plaats moet vinden tussen uitgewerkte modellen, op basis van reeds lopende onderzoeken en argumenten rond economie, leefbaarheid en milieu;

overwegende, dat het afwegingsproces beïnvloed wordt als er nu al wordt voorgesorteerd op de wenselijkheid van een optie met luchthaven;

spreekt uit dat het kabinet er zorg voor draagt dat het model zonder luchthaven een volwaardige kans krijgt binnen het gebiedsontwikkelingsproces ten opzichte van het model met luchthaven en bewerkstelligt dat De Twentse Basis niet langer onder regie van de VTM, maar onder eigen regie een volwaardig alternatief kan ontwikkelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vendrik

Roemer