Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-IXB nr. 12

31 700 IXB
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2009

nr. 12
AMENDEMENT VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN ROEMER

Ontvangen 27 november 2008

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 03 Financieringsactiviteiten publiek-private sector wordt het ontvangstenbedrag verhoogd met € 40 000 (x € 1 000).

Toelichting

Dit amendement zorgt voor een extra onttrekking van het dividend van de NS in 2009 door verhoging van de dividendtaakstelling. Dit amendement vormt de dekking voor amendement 31 700 VIII nr. 62 waardoor vanaf volgend schooljaar ook 16- en 17-jarige MBO-studenten gratis met het openbaar vervoer kunnen reizen.

Jasper van Dijk

Roemer