Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-IXB nr. 10

31 700 IXB
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2009

nr. 10
BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 november 2008

Op 30 oktober heb ik u bericht dat verdere besluitvorming inzake de interimfase en het vervolgproces van vliegveld Twente zal worden besproken in het Ministerieel Opdrachtgeversberaad (Kamerstuk 31 700 IXB, nr. 8). Mede namens de minister van Verkeer en Waterstaat bericht ik u dat besluitvorming door het MOB deze week zal plaatsvinden. De minister van Verkeer en Waterstaat en ik zullen u vervolgens per brief op de hoogte stellen over de besluiten ten aanzien van de korte en de lange termijn.

De minister van Financiën,

W. J. Bos