31 700 III
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2009

nr. 18
BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 februari 2009

Hierbij bied ik u aan een afschrift van het rapport van de Stuurgroep herziening stelsel kosten Koninklijk Huis onder voorzitterschap van Dr. G. Zalm, dat mij heden is aangeboden.1 Het rapport zal op korte termijn in de ministerraad worden besproken.

Het kabinetsstandpunt over dit rapport doe ik u daarna toekomen.

De minister-president, De minister van Algemene Zaken,

J. P. Balkenende


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven