Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-A nr. 23

31 700 A
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009

nr. 23
AMENDEMENT VAN HET LID DE KROM

Ontvangen 9 december 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 11 Hoofdwatersystemen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met 7 000 (x € 1 000).

II

In artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met 7 000 (x € 1 000).

Toelichting

Wegens de vernietiging van een deel van het Tracébesluit A4 Burgerveen–Leiden en de daaruit volgende vertraging heeft de gemeente Leiderdorp te kampen met verminderde inkomsten m.b.t. grondexploitatie. Onverlet het feit dat de gemeente zich eerder zelf heeft vastgelegd op de bijdrage aan het project, leiden de hierboven genoemde omstandigheden in dit specifieke geval tot onvoorziene extra lasten voor de gemeente. Het lijkt daarom redelijk de gemeente – althans deels – tegemoet te komen in vermindering van de eerder afgesproken bijdrage, teneinde spoedige voortgang van het project te verzekeren.

De Krom