Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-A nr. 100

31 700 A
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009

nr. 100
MOTIE VAN DE LEDEN KOOPMANS EN CRAMER

Voorgesteld 30 juni 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het MIRT verlengd wordt van 2020 naar 2028;

overwegende, dat een aantal provincies en gemeenten infrastructuurprojecten uit die nieuwe MIRT-periode nu al wil aanleggen en voorfinancieren;

overwegende, dat investering in de infrastructuur eraan kan bijdragen om de ernst van de huidige economische crisis te verminderen;

verzoekt de regering te bezien op welke wijze voorfinancieringen kunnen plaatsvinden, waarbij later verrekening plaatsvindt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koopmans

Cramer