Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331574 nr. 33

31 574 PKB Randstad 380 kV verbinding Haarlemmermeer Oost

Nr. 33 MOTIE VAN HET LID KLEVER

Voorgesteld 29 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om, de toezegging van de voormalige minister van Economische Zaken over de uitkoopregeling hoogspanningslijnen onverminderd en dit jaar nog uit te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klever