Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331574 nr. 31

31 574 PKB Randstad 380 kV verbinding Haarlemmermeer Oost

Nr. 31 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S.

Voorgesteld 29 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering:

  • een kader uit te werken waaruit blijkt op basis van welke afweging wordt bepaald of een overheid al dan niet tot compensatie of uitkoop overgaat;

  • aan te tonen dat de voorgestelde regeling Hoogspanning binnen die kaders valt;

  • uiterlijk bij de aangekondigde wetswijziging aan te geven wat de concrete dekking is van deze regeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Geurts

Van Tongeren

Dik-Faber

Paulus Jansen

Klein