31 574 PKB Randstad 380 kV verbinding Haarlemmermeer Oost

Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 december 2011

In mijn brief van 8 juni jl. (Kamerstuk 31 574, nr. 18) heb ik toegezegd het initiatief van TenneT om een oplossing te zoeken voor hoogspanningsverbindingen die door woongebieden lopen te gaan onderzoeken. Het zorgvuldig onderzoeken van mogelijke opties vergt precisie en afstemming en neemt daardoor meer tijd in beslag dan verwacht. Ik verwacht daarom uw Kamer niet eind van dit jaar, maar in de eerste helft van 2012 van meer informatie te kunnen voorzien.

Ik krijg regelmatig signalen van bewoners en gemeenten, die mij vragen wanneer ik duidelijkheid kan geven over dit onderwerp. Ik ben mij er dan ook van bewust dat ik het geduld van deze personen op de proef stel. Desondanks hoop ik op begrip voor de noodzaak van een gedegen analyse en afstemming. Daarbij wil ik er ook op wijzen dat de veiligheid van bewoners niet in het geding is en dat, zoals ik ook in mijn brief van 14 juli jl. (Kamervragen 2010–2011, 3133) heb aangegeven, bewoners de zekerheid hebben dat zij niet verplicht zullen worden om te verhuizen.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen

Naar boven