Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2011-201231571 nr. G

31 571 Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten

G MOTIE VAN HET LID VOS C.S.

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het debat over het invoeren van een verplichte bedwelming bij de rituele slacht in een brede context staat van een maatschappelijke discussie over dierenwelzijn;

overwegende, dat het dierenwelzijn van dieren in de periode voorafgaand aan de slacht dringend verbetering behoeft;

overwegende, dat de huidige normen voor dierenwelzijn onvoldoende tegemoetkomen aan de gewenste verbetering;

verzoekt de regering met voorstellen te komen voor extra regels met betrekking tot het houden van dieren, het transport en de leefruimte, en voor meer stringente handhaving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vos

Vliegenthart

Koffeman

De Lange

Nagel