Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131571 nr. 16

31 571 Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten

Nr. 16 MOTIE VAN HET LID VAN DAM C.S.

Voorgesteld 22 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, het brede belang dat in de Nederlandse samenleving gehecht wordt aan het welzijn van dieren, inclusief vee;

overwegende, dat bij onder meer het houden, het vervoer, de leefruimte en de slacht van dieren nog veel vermijdbaar dierenleed plaatsvindt;

overwegende, dat de Europese normen voor dierwelzijn niet altijd even hoog liggen als de normen die wij in de Nederlandse samenleving wenselijk achten;

verzoekt de regering uiterlijk bij de begroting EL&I van 2012 met voorstellen voor extra maatregelen te komen die het dierenwelzijn substantieel verhogen bij onder meer het houden, het vervoer, de leefruimte en de slacht en daarbij verder te gaan dan de Europese minimumnormen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam

Dibi

Van Veldhoven

Ouwehand

Van Gerven