Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131571 nr. 15

31 571 Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID DIBI C.S.

Voorgesteld 22 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het debat over het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming van ritueel slachten onderdeel is van een ongekend brede maatschappelijke discussie over de omgang met dieren;

overwegende, dat het meeste dierenleed plaatsvindt voorafgaand aan het doden van het dier en juist in deze fase het meeste winst te behalen valt voor het verbeteren van dierenwelzijn;

verzoekt de regering met voorstellen te komen om het dierenwelzijn vanaf geboorte tot het doden van het dier te verbeteren en daarbij bijzondere aandacht te besteden aan de dieren in de bio-industrie en de Kamer hier zo spoedig mogelijk over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dibi

Van Dam

Van Veldhoven

Ouwehand

Van Gerven