Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131571 nr. 14

31 571 Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten

Nr. 14 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 22 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat naar aanleiding van zowel veldstudies als wetenschappelijke studies tal van aanbevelingen worden gegeven ter verbetering van het slachtproces, zoals meer rust tijdens het transport en de voorbereidingen, geen gladde vloeren, geen harde geluiden of gebrek aan ventilatie, maar wel correcte plaatsing en instelling van de bedwelmingsapparatuur;

verzoekt de regering binnen zes maanden met een plan van aanpak te komen om de huidige slachtpraktijk te verbeteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand