Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131571 nr. 13

31 571 Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 22 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de kantelbox in slachterijen zo snel mogelijk te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven