Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031568 nr. 62

31 568
Staatkundig proces Nederlandse Antillen

nr. 62
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2009

De heer Kamp, commissaris voor Bonaire, St. Eustatius en Saba, heeft mij onlangs geïnformeerd over de voortgang en stand van zaken met betrekking tot de voorbereidingen voor de transitie van de BES-eilanden. Graag stel ik uw Kamer in kennis van de bevindingen van de heer Kamp.1

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.