Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831559 nr. 4

31 559
Intrekking van de invoeringswet Wet werk en bijstand

nr. 4
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 9 september 2008

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In het opschrift wordt «invoeringswet» vervangen door: Invoeringswet.

II

In artikel I, onderdeel E, wordt in artikel 78e, eerste lid, onderdeel c, de zinsnede na de puntkomma op een nieuwe regel geplaatst.