Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2011-201231537 nr. L

31 537 Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot een evenwichtige samenstelling van en de medezeggenschap in pensioenfondsbesturen

L MOTIE VAN HET LID THISSEN C.S.

Voorgesteld 24 januari 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende,

dat een toekomstbestendig pensioenstelsel ook een generatiebestendig stelsel dient te zijn,

spreekt uit,

dat naast de deelname van de pensioengerechtigden in de besturen van de pensioenfondsen ook een vertegenwoordiging van de jongere generaties in deze besturen wenselijk is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thissen

Ester

Noten

Ganzevoort