Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2011-201231537 nr. K

31 537 Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot een evenwichtige samenstelling van en de medezeggenschap in pensioenfondsbesturen

K MOTIE VAN HET LID NOTEN C.S.

Voorgesteld 24 januari 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende,

dat de risico's van werkgevers in de pensioenfondsen in de afgelopen jaren door onder andere de wijzigingen van pensioenregelingen kleiner zijn geworden;

dat deze risico's na de uitwerking van het pensioenakkoord in wetgeving en de introductie van premiemaximalisatie verder zullen worden beperkt;

spreekt uit,

dat na het introduceren van nieuwe groepen met een recht op zetels in het bestuur van een bedrijfstak pensioenfonds, daar waar sprake is van premiemaximalisatie, het werkgeversaandeel in het bestuur van de bedrijfstakpensioenfondsen per definitie minder dan de helft van de zetels dient te zijn,

verzoekt,

dat de regering dit in de wet «versterking bestuur pensioenfondsen» regelt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Noten

Thissen

Vliegenthart

Smaling

Ganzevoort