31 532 Voedingsbeleid

Nr. 89 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 juni 2012

Hierbij bied ik u de Monitor Duurzaam Voedsel 2011 aan.1

Duurzaamheidsbeleid

Sinds 2001 voert het ministerie van EL&I beleid om het aandeel duurzaam voedsel door middel van convenanten met marktpartijen omhoog te krijgen. Aanvankelijk met 3 convenanten voor biologische voeding, later voor diervriendelijker voeding en sinds 2010 door de instelling van het Platform Verduurzaming Voedsel.Om ontwikkelingen te monitoren onderzoekt het LEI, onderdeel van Wageningen UR, de ontwikkelingen op basis van kassascans en andere marktgegevens. De Monitor Duurzaam Voedsel is hiermee een van de meest gedetailleerde en complete consumentenrapportages op het gebied van duurzaam voedsel in Europa.

Wederom spectaculaire stijging omzet duurzaam voedsel

Vorig jaar meldde de monitor al een stijging van 29,4% van de omzet duurzaam voedsel. Deze ontwikkeling heeft zich ook in 2011 doorgezet met een stijging van 30,5% gestegen tot ruim € 1,7 miljard. De groei van duurzaam voedsel was daarmee tien maal zo hoog als de stijging van de totale omzet aan voedsel in Nederland!

Belangrijkste groeimarkt in retail en foodservice

Duurzaam voedsel is een van de belangrijkste groeimarkten in retail en foodservice. De groei is bovendien stabiel. Onder duurzaam voedsel vallen producten die zich positief onderscheiden door de manier waarop ze geproduceerd zijn: diervriendelijk, biologisch, milieuvriendelijk en/of ethisch. Alleen producten die herkenbaar zijn aan een onafhankelijk gecontroleerd keurmerk zijn in het onderzoek meegenomen.

Keurmerken

Met name diervriendelijker geproduceerd vlees en vleeswaren, herkenbaar aan de Beter Leven sterren van de Dierenbescherming, werden door de consument gewaardeerd. De omzet verdubbelde bijna van € 154 miljoen naar € 295 miljoen. Biologische producten, Max Havelaar en MSC (duurzame vis) stegen met zo'n 20%. Van alle duurzaam geproduceerd voedsel is 43% biologisch, 17% UTZ Certified (met name koffie) en 10% Fairtrade/Max Havelaar. Vrijwel alle verkoopkanalen zijn in het onderzoek betrokken: supermarkten, speciaalzaken, horeca, bedrijfsrestaurants, instellingskeukens, tot aan boerenmarkten en internetverkoop.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven