31 532 Voedingsbeleid

Nr. 51 MOTIE VAN DE LEDEN JACOBI EN KOOPMANS

Voorgesteld 25 januari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, het belang van streekproducten voor de ontwikkeling naar duurzame landbouw;

overwegende, het belang dat de bewerking en verwerking van de streekproducten ook daadwerkelijk in de eigen regio plaatsvindt als «erkend streekproduct»;

overwegende, het belang van het versterken van de afzet van onze Nederlandse streekproducten;

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat onze «erkende streekproducten» onderdeel gaan uitmaken van het duurzaam inkoopbeleid van de overheid en tegelijkertijd de regelgeving te verminderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Koopmans

Naar boven