31 532 Voedingsbeleid

Nr. 48 MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Voorgesteld 25 januari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering voor het zomerreces komt met een brief waarin onder meer duidelijk wordt welke belemmeringen er bestaan in wet- en regelgeving voor de verduurzaming van voedsel;

van mening, dat het wenselijk is om naast een onderzoek naar de mogelijke blokkades in wet- en regelgeving, met name ook de mogelijkheden van wet- en regelgeving ten aanzien van de verduurzaming van voedsel te onderzoeken;

verzoekt de regering de mogelijkheden van wet- en regelgeving ten aanzien van de verduurzaming van voedsel te onderzoeken en dit onderzoek mee te nemen in de toegezegde brief over het duurzaam voedselbeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Naar boven