31 532 Voedingsbeleid

Nr. 219 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 november 2018

Met deze brief reageer ik op het advies van de Gezondheidsraad over de voedingsnormen voor vitamines en mineralen voor volwassenen. Ik heb dit advies op 18 september 2018 ontvangen. Het advies is te vinden op de website van de Gezondheidsraad: www.gezondheidsraad.nl.

Inleiding

Voedingsnormen geven aan hoeveel vitamines en mineralen een mens nodig heeft om goed te functioneren en ziekten te voorkomen. De Gezondheidsraad stelt deze normen voor Nederland periodiek vast.

Inhoud van het advies «Voedingsnormen voor vitamines en mineralen voor volwassenen»

De Gezondheidsraad heeft voor de herziening van de voedingsnormen de door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) in 2017 vastgestelde voedingsnormen als uitgangspunt genomen. De Gezondheidsraad heeft deze voedingsnormen geëvalueerd en beoordeeld of die normen ook voor Nederland kunnen gelden. Voor de meerderheid van de vitamines en mineralen is de EFSA-norm overgenomen. Voor tien vitamines en mineralen zijn de desbetreffende EFSA-normen niet overgenomen. Zo zijn de EFSA-normen voor vitamine A, fluor en calcium (ouderen) niet overgenomen op basis van een specifieke context in Nederland. Zo geldt er bijvoorbeeld in Nederland een vitamine D-suppletieadvies voor alle ouderen, waardoor er meer calcium nodig is dan de EFSA-norm. De overige niet overgenomen EFSA-normen gelden voor vitamine B6, folaat, vitamine B12, vitamine C, vitamine D, koper en zink. De onderbouwing hiervan is dat de Gezondheidsraad de stand van de wetenschap anders weegt dan de EFSA. Vaak gaat het daarbij om EFSA-normen die hoger zijn dan de bestaande Nederlandse normen, zonder dat volgens de Gezondheidsraad voldoende is onderbouwd dat die hogere inname daadwerkelijk leidt tot gezondheidswinst. Voor deze vitamines en mineralen kiest de Gezondheidsraad ervoor de bestaande Nederlandse normen te handhaven, aan te passen of geen norm te formuleren. De Gezondheidsraad heeft de EFSA hierover geïnformeerd.

Reactie op het advies

Mijn beleid is gericht op het bevorderen van een gezond en gevarieerd voedingspatroon en daarmee een adequate inname (niet te weinig, niet te veel) van vitamines en mineralen door de Nederlandse bevolking. Dit beleid is gebaseerd op de Richtlijnen goede voeding en de voedingsnormen van de Gezondheidsraad.

Ik vind het belangrijk dat de Richtlijnen goede voeding en voedingsnormen gebaseerd zijn op de huidige stand van de wetenschap en passen bij de Nederlandse situatie. Het advies van de Gezondheidsraad over de voedingsnormen voor vitamines en mineralen voor volwassen voorziet hierin. Ik neem het advies van de Gezondheidsraad dan ook over.

Implementatie

Voedingsnormen worden gebruikt bij de voedingsvoorlichting over gezonde voedingspatronen en het in beeld brengen van groepen die risico lopen op onvoldoende inname van vitamines en mineralen via de voeding. Het Voedingscentrum baseert de Schijf van Vijf en zijn voedingsvoorlichting op zowel de Richtlijnen goede voeding als de voedingsnormen van de Gezondheidsraad. Het Voedingscentrum heeft na verschijning van dit Gezondheidsraadadvies gezegd dat als je eet volgens de huidige Schijf van Vijf je ook op basis van deze nieuwe voedingsnormen genoeg vitamines en mineralen binnen krijgt. De huidige Schijf van Vijf hoeft dus niet aangepast te worden.

Ik dank de Gezondheidsraad voor dit advies over de voedingsnormen voor vitamines en mineralen voor volwassenen.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis

Naar boven